Bicebóca Panka Óvoda

Intézményünk óvodai nevelés keretében biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek harmonikus személyiségfejlődését, családi nevelésének segítését. Tevékenységrendszerünk, tárgyi környezetünk biztosítja a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a hátrányok csökkentését, életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével. Alapvető feladatnak tekintjük a gyermekek képességének, készségének fejlesztését, figyelembe véve a fogyatékosság súlyosságát, a differenciálás lehetőségét.

A Losontzi István EGYMI óvodai intézményegységében 3 éves kortól, a tankötelezettség megkezdéséig, vegyes életkorú csoportokban neveljük a gyermekeket. Intézményünkbe a megyei szakértői bizottság komplex gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálata és kijelölő véleménye alapján, a szülők kérésére kerülnek a gyerekek.

A gyógypedagógusok, óvónők munkáját, valamint a gondozási feladatokat gyógypedagógiai asszisztensek és gyermekfelügyelők segítik és végzik.

Foglalkozási formák:

 • Mozgásfejlesztés
 • Anyanyelv és kommunikáció
 • Vizuomotoros fejlesztés
 • Játékra nevelés
 • Zenei nevelés
 • Önkiszolgálás
 • Egyéni fejlesztés    

Alkalmazott terápiák:

 • Alapozó Terápia
 • Logopédia
 • Mozgásfejlesztés
 • Alternatív és augmentatív kommunikáció
 • Állatasszisztált terápia

A tevékenységi formák ritmikusan ismétlődnek, a gyakorlásra, az ismétlésre kellő időt biztosítva, a gyermekek spontán megnyilvánulásait is figyelembe véve. Jól felszerelt óvodánkban a gyermekeket kis létszámú csoportokban szeretetteljes, sok segítséget nyújtó családias légkör fogadja egész évben, ahol minden a gyermekek érdekét szolgálja.

A gyerekek foglalkoztatása csoportos és egyéni keretek között történik. Különös hangsúlyt fektetünk a gyermekek rehabilitációs foglalkoztatására, valamint a mindennapos mozgás keretében történő séta közbeni közvetlen környezet megismerésére, megóvására, a biztonságos közlekedés elsajátítására és az egészségnevelés komplex megvalósítására.

Dark mode powered by Night Eye
Megszakítás