Emberkék Alapítvány

Tisztelt Látogató!

Intézményünk tanulóinak nevében köszönjük, hogy adójuk 1 %-át alapítványunknak adományozták, melynek összege 196 387 Ft.

Ezt az összeget udvari játékokra fordítjuk.

Az  Ember-Kék  Alapítvány a fogyatékos és hátrányos helyzetű  emberek egész életíven át tartó támogatása, segítése céljából a Losontzi István EGYMI tanulóinak megsegítésére 2003. október 1.-én kelt alapító okirattal egy alapító tag akaratából jött létre.

Az alapítványa közhasznú szervezetekről szóló 1997.CLVI.törv. előírásainak megfelelően az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:

 • szociális tevékenység, családsegítés
 • nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • kulturális tevékenység
 • gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 • sport
 • rehabilitációs foglalkozás
 • munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások.

Az alapítvány bevételi forrásai:

 • SZJA 1 %
 • pályázaton nyert támogatások
 • jogi és természetes személyek, vállalkozók befizetései, támogatásai

Működési kiadásaink minimálisak. A kuratórium a tevékenységét társadalmi munkában végzi.

Bevételünk jelentős részét a magánszemélyek 1 %-ának felajánlásából áll.

Kérjük Önt is, amennyiben módjában áll, adója 1 %-ának felajánlásával
 támogassa Alapítványunk munkáját, hogy a továbbiakban is támogathassuk
iskolánk rendezvényeit, tanulóit.

Adószámunk: 18688241-1-13

Számlaszámunk: 11600006-00000000-03938519

Köszönjük!

Scheffer Gáborné

   A Kuratórium elnöke

Dark mode powered by Night Eye
Megszakítás