Értelmileg akadályozottak általános iskolája

Az Általános Iskola II. alsó és felső tagozatán 8 csoportban, 8 évfolyamon folyik a nevelő – oktató munka.

A nevelő-oktató munkánk célja az értelmileg akadályozott tanulók fejlesztése, oktatása, nevelése kisgyermekkortól ifjúkorig. Fejlesztésüknél arra törekszünk, hogy minden tanulónkból önmagukhoz mérten, a képességeiknek megfelelő képzés szerinti maximálimás teljesítményét hozzuk felszínre.

A tantárgyak tananyagánál a fő hangsúly nem a műveltségátadáson van, hanem azon komplex képességek, készségek, kompetenciák kialakításán, amelyek elősegítik az alapvető célok megvalósítását. Pedagógiai munkánk során törekszünk a gyógypedagógiai nevelésben, fejlesztésben kiemelkedő jelentőségű érzelmi motivációra, játékosságra.

Nevelési programunk fontos eleme, hogy tanulóink értelmi fejlesztésével párhuzamosan a teljes személyiségfejlesztését is segítsük, a meglévő pozitív jegyekre építve, tanulóinkat harmonikus emberré formáljuk.

A szülőkkel/gondviselőkkel való állandó és rendszeres kapcsolattartás fontos részét képezi személyiségfejlesztő munkánknak, Tanácsokkal, gyakorlati segítségadással látjuk el a szülőt/gondviselőt, azzal a céllal, hogy gyermeke otthon is és az iskolában is egységes koncepció és követelményrendszer szerint nevelődjön.

A munkaközösség célja, feladata:

Elsődleges feladat minél nagyobb mértékben előkészíteni az önálló vagy támogatott életvezetés lehetőségét, kialakítani a környezethez való kötődés igényét, a közösségi alkalmazkodást és elfogadást.

Munkaközösségünk további célja a rendkívüli helyzetben kialakított digitális oktatás alatt szerzett tapasztalatok beillesztése a mindennapi nevelő-oktató munkába. A szülő – gyermek, tanuló kapcsolattartás fenntartása a már meglévő csatornákon keresztül.

Az iskolai tanórák után elsődleges feladat a tanulók szabadidejének hasznos eltöltése, kézműves, – kreatív, sport és ünnephez kapcsolódó tevékenységekkel. Érdeklődő diákjaink hittan, zene és sport szakkörökön vehetnek részt.

Programjaink

 • „Tök-Jó” Téma hét keretén belül ismerkednek meg tanulóink az őszi hagyományokkal.
 • A „Kapkodd a lábad” országos rendezvényen minden évben képviseljük iskolánkat. Gyermekeink sor- és váltóversenyeken mutathatják meg ügyességüket, amit komoly felkészítés előz meg. Óriási küzdőszellem, izgalom hatja át a játékokat.
 • Mikulás ünnepségeinkre tanulók színvonalas műsoraikkal színesítik ezt az ünnepséget is.
 • A karácsonyt az iskola minden gyermeke és dolgozója meghitt hangulatban közösen ünnepli. Az ünnepély sikeréhez minden tagozat aktívan hozzájárul munkájával.
 • A „Felfénylő szavak” országos szavalóversenye minden évben megrendezésre kerül, amire szívesen készülünk. Először a házi, majd a megyei versenyen szavalhatnak a versenyzők. Az országos rendezvényen korcsoportonként első helyezéseket érünk el évek óta.
 • „Ki mit tud?” versenyeinken tanulóink színvonalas produkciókkal lépnek fel, melyeket az iskolai rendezvényeken is módjuk van előadni.
 • A farsangi előkészületek nagy izgalommal és vidámsággal zajlanak. Ötletes egyéni és csoportos jelmezeket készítenek a pedagógusok és a szülők. A jelmezes felvonulás után zenés és táncos mulatsággal fejeződik be a tél búcsúztatása.
 • Húsvétkor jó idő esetén a gyerekek által készített apróbb ajándéktárgyakat rejtünk el a fűben.
 • A „Koncz Dezső Országos Komplex Tanulmányi Verseny” a regionális megmérettetéssel kezdődik. Ezen a versenyen az 5-8. évfolyamos diákjaink vehetnek részt 6 fős csapatban. Az elméleti kérdéseken kívül, sportban, főzésben, kézimunkában kell bizonyítaniuk. Rendszeresen eljutunk az országos rendezvényre, ahol szép eredményeket érünk el.
 • A” Losontzi nap” egyben a gyermeknap diákjaink részére. Légvár, arcfestés, ügyességi versenyek és kézműves foglalkozások szórakoztatják a tanulókat. Ez a nap a gyerekekről szól, „gyerekekkel a gyerekekért”.
 • Tanulóink a nyári szünet első heteiben megrendezett egy hetes táborban pihenhetik ki az egész év fáradalmait.
Dark mode powered by Night Eye
Megszakítás